Onderzoek

Waarom onderzoek?

Soms ontwikkelt een kind zich anders dan verwacht. Zijn er problemen op school, bij het leren of heeft een kind gedragsproblemen? Is er onduidelijkheid over niveau of schoolkeuze, zijn er sociaal-emotionele problemen? Dit kunnen allemaal redenen zijn voor een onderzoek.

Wat voor onderzoeken?

Bij Family Care kunt u terecht voor onderzoek op het gebied van:

  • Intelligentie
  • Persoonlijkheid
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Concentratie
  • Dyslexie / dyscalculie / leerproblemen
  • Niveaukeuze
  • Second opinion (bijvoorbeeld bij een verwijzing naar het speciaal onderwijs).

Ook voor volwassenen

De onderzoeken die hierboven zijn genoemd, kunnen wij ook afnemen bij volwassenen. Bijvoorbeeld bij ouders van kinderen met problemen, of volwassenen met een eigen hulpvraag. Zie ‘Ouder of gezin’.

Uitslag onderzoek, en dan?

De Orthopedagoog en/of psycholoog bekijkt samen met u welke interventies kunnen worden ingezet.

Snelle vraag ?

Bel ons direct

0570 54 71 02